xát muối

xát muối

Đá hỏng luân lưu, Tammy Abraham còn bị 'xát muối' vì… bài đăng 5 năm trước【xát muối】:Tro