sơ suất

sơ suất

(HY HỮU) Roma đối diện án phạt nặng vì sơ suất khi đăng ký cầu thủ【sơ suất】:Do vi phạm quy định đăng