Trộm đột nhập khách sạn Messi đang sống

Trộm đột nhập khách sạn Messi đang sống

Lũ trộm đột nhập từ phía trên khách sạn năm sao Le Royal Monceau. Chúng vào bằng cửa ban công không